• Aktuell Rib Eye Special 10% auf Entrecote Wet Aged 350g TK